visual artist

 

Yhteisötaiteen residenssihankkeen Vuorovaikutteinen mutokuvamaalaus projekti 5.1-31.3.2018

 Ensimmäinen ryhmätapaaminen 13.2.2017

Ensimmäinen ryhmätapaaminen 13.2.2017

Kirkkonummen Kipinässä on tällä hetkellä menneillään Yhteisötaiteen residenssihanke joka toteutetaan mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. Projekti työllistää paikallisia ammattitaiteilijoita erilaisiin taideprojekteihin joissa taidetta tehdään yhdessä yhteisön kanssa. Toimin hankkeen alullepanijana,  hankepäällikkönä ja yhtenä työskentelevänä yhteisötaiteilijana. Yhteisötaiteellinen projektini on Vuorovaikutteinen muotokuvamaalaus ja toteutan sen Lehmuskartanon hoivahenkilökunnan kanssa. 

Mitä tehdään?

Vuorovaikutuksellisen muotokuvamaalauksen idea on seuraava. Minun päämääräni on maalata sekatekniikalla korkeatasoisia muotokuvia Lehmuskartanon hoivahenkilökunnan työntekijöistä ja koota niistä kuvataidenäyttely Kirkkonummen Kipinän Galleriaan elokuussa 2017.

Mitä vuorovaikutuksellinen tässä tarkoittaa? Se tarkoitta sitä että muotokuvattavat saavat osallistua itse muotokuvan tekemiseen. Miten? Järjestän neljä ryhmätapaamista eli kuvataidetyöpajaa, jossa osallistujat saavat ohjatusti maalata ja tuottaa kuvaa. Syntyneet teokset mukana tullaan yksilötapaamiseen jossa valitaan yksi teos jolle minä lähden maalaamaan lopullista muotokuvaa. Prosessi etenee siten että välillä näytän syntyvää työtä kuvattavalle ja sitä saa kommentoida maalaamalla päälle tai pyyhkimällä. Tämä vuorovaikutuksellinen toiminta jatkuu siihen asti kunnes työ on valmis. 

Ryhmätapaamiset pidetään Kirkkonummen Kipinässä, Tallinmäki 2:ssa. Kuvataidepajoissapiirretään ja maalataan ohjatusti pieneen ja isoon kokoon kaikenlaisilla välineillä sekatekniikalla. Räätälöidyt harjoitukset sisätävät aistivoimaisia mielensisältöjä vapauttavia harjoituksia joissa aktivoidaan näköaistin lisäksi myös kuulo-, tunto,- maku ja liikeaisteja. Kipinässä on paljon tilaa jossa mahtuu maalaamaan myös isoon kokoon ja kuvantekemisestä tulee tällöin ruumiillisempaa. Ryhmätapaamisissa kokeillaan erilaisia ja uudenlaisia kuvantekemisen tapoja jäljenjättämisen näkökulmasta. Tarkoituksena on myös tuottaa kuvamateriaalia jota käytetään henkilökohtaisissa tapaamisissa muotokuvamaaluksen pohjana. Kipinä tarjoaa kaikki materiaalit; maalausvälineet, värit ja paperit. Ryhmätapaamisia on neljä ja ne pidetään helmikuun 2017 aikana. 

Henkilökohtaisissa tapaamisissa taiteilijan kanssa katsotaan työt läpi ja valitaan niistä yksi johon taiteilija maalaa muotokuvan osallistujasta. Muotokuvattava saa kommentoida syntyvää muotokuvaa maalaamalla tai piirtämällä  kuvan päälle tai vaikka pyyhkimällä tai mikä toiminta sitten tuntuu oikealta. Jos ei halua kommentoida mitenkään sekin on ok. Vuorovaikutteinen muotokuvamaalaus etenee näin kohti valmista teosta. Lopullinen teos on joko kasvo- tai puolivartalokuva. Henkilökohtaiset tapaamiset pidetään maaliskuu-kesäkuu 2017.

 Vuorovaikutteisessa muotokuvamaalaus projektissa osallistujat saavat arvokkaita työkaluja taidemenetelmien hyödyntämiseen mm. itsereflektoinnin välineenä sekä mahdollisuuden laajentaa ymmärrystä vuorovaikutuksesta. Projektin päätteeksi osalistuja saa itselleen uniikin ammattitaiteiljan maalaaman taideteoksen, jonka toteutumiseen hän itse on osallistunut. Projekti huipentuu kuvataidenäyttelyyn joka pidetään 2018.